Mobile Menu Mobile home icon

Een mooie mix van wonen, werken, leren en coaching: Een veilig thuis

Wil je de stap maken naar een zelfstandig leven en wil je bouwen aan je eigen toekomst? Meld je nu aan

Wil je de stap maken naar een zelfstandig leven en wil je bouwen aan je eigen toekomst? Meld je nu aan

Voor wie

Kamers met Kansen Gorinchem is er voor iedereen tussen de 18 en 27 jaar die binnen één tot anderhalf jaar zelfstandig wil wonen en leven.

En die dat alleen niet helemaal voor elkaar krijgt. Voor jongeren die het fijn vinden een steuntje in de rug te krijgen dus. Die begeleid willen worden in wonen, leren, werken en ontmoeten.

Lees verder

Kamers met Kansen Gorinchem is er voor iedereen tussen de 18 en 27 jaar die binnen één tot anderhalf jaar zelfstandig wil wonen en leven.

En die dat alleen niet helemaal voor elkaar krijgt. Voor jongeren die het fijn vinden een steuntje in de rug te krijgen dus. Die begeleid willen worden in wonen, leren, werken en ontmoeten.

Het is belangrijk dat je heel gemotiveerd bent om er het beste van te maken. Dat je je houdt aan de huisregels. Én aan de afspraken die worden gemaakt over je begeleiding. Denk je dat je dat wilt en kunt, dan is Kamers met Kansen Gorinchem een goede kans voor jou.

We verwachten bovendien dat je aan de volgende criteria voldoet:
– je bent 18 tot 27 jaar
– je hebt geen veilige/stimulerende thuissituatie
– je loopt vast in je opleiding, of je hebt moeite met het behouden van een baan
– je wilt actief meewerken aan je eigen ontwikkeling en weet dat ook te verwoorden
– je beschikt over een eigen inkomen
– je hebt regiobinding met gebied Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
– je hebt een geldige verblijfsstatus
– je hebt een geldig huisadres/postadres
– je bent bereid inzicht te geven in je financiele situatie
– je kunt vooraf een eerste huurbetaling doen
– je bent bereid om een agenda en een budgetplan bij te (leren) houden
– je bent bereid opdrachten en trainingen uit te (leren) voeren
– je volgt een opleiding of hebt een baan voor tenminste 24 uur per week

Je komt niet in een aanmerking voor een kamer als je:
– een harddrugs- en/of een alcoholverslaving hebt
– een softdrugsverslaving hebt die invloed heeft op je dagelijks functioneren, en je niet de motivatie hebt hieraan te werken
– een psychische of fysieke problematiek hebt die zelfstandig wonen in de weg staat
– problematische schulden hebt
– huisdieren hebt/houdt