Mobile Menu Mobile home icon

Aanmelden

Een mooie mix van wonen, werken, leren en coaching: Kamers met Kansen voor jongvolwassenen

Een mooie mix van wonen, werken, leren en coaching: Kamers met Kansen voor jongvolwassenen

Kent u een jongere die zou passen in dit project? Aanmelden kan bij het Leger de Heils Meld je nu aan

Jongeren kunnen zichzelf aanmelden, maar dat kun je ook doen vanuit een instantie zoals Jeugdzorg, Maatschappelijk werk of het Jongerenwerk.

Je ingevulde formulier komt bij het Bureau Trajectmanagement van het Leger des Heils terecht. Daarna nemen zij contact met je op over het vervolg.

  Naam*
  Adres*
  Postcode*
  Woonplaats*
  Telefoonnummer*
  E-mailadres*
  Motivatie voor aanmelding*
  Opleiding/werk*
  Inkomstenbron*
  Hoogte van bedrag*
  Geboortedatum*