Mobile Menu Mobile home icon

Een mooie mix van wonen, werken, leren en coaching: Kamers met Kansen voor jongvolwassenen

Een mooie mix van wonen, werken, leren en coaching: Kamers met Kansen voor jongvolwassenen

Kent u een jongere die zou passen in dit project? Aanmelden kan bij het Leger de Heils Meld je nu aan

Begeleiding

Wonen
De jongeren huren een ingerichte kamer, wonen zelfstandig en maken gezamenlijk gebruik van de aanwezige voorzieningen zoals de keuken, douche en toilet. Doordat ze met andere jongeren met verschillende achtergronden samen leven, leren ze rekening houden met elkaar onder andere doordat ze zich moeten houden aan bepaalde huisregels. Ze huren deze kamer van Woningcorporatie Poort6 voor de duur van de begeleidingsperiode. Er zijn twee woonunits van elk zeven plaatsen beschikbaar.

Leren en werken
De persoonlijke begeleider vanuit het Leger des Heils maakt samen met de jongere een plan met afspraken en doelen op het gebied van opleiding, werk of dagbesteding. We trainen de jongeren in woon- en werk-vaardigheden. Daarbij gaan we uit van hun talenten en interesses. Alle jongeren hebben dagbesteding, werk of opleiding van tenminste 24 uur per week.

Begeleiding en coaching
Er wordt gewerkt in een open begeleidingsklimaat waarbij de hulpvraag van de individuele deelnemer het uitgangspunt van handelen is. De begeleider respecteert de eigen manier van huishouding en zelfverzorging maar waakt voor verwaarlozing. Er kan sprake zijn van ontwikkelings- en/of persoonlijkheidsproblematiek, gecombineerd met problemen op het gebied van middelengebruik. De mate van de problemen bepaalt of een deelnemer in aanmerking komt voor dit project. Dit wordt bij aanmelding van de deelnemer besproken. De coaching omvat verschillende gebieden: leren koken met en voor huisgenoten, boodschappen doen, rekening houden met anderen en het opbouwen van een goed dagritme. Denk daarbij aan het ontwikkelen van life skills, sociale vaardigheden, budgetteren, omgaan met verslaving of solliciteren. Het leggen van contacten en het opbouwen van relaties is daarbij heel belangrijk.