Mobile Menu Mobile home icon

Een mooie mix van wonen, werken, leren en coaching: Kamers met Kansen voor jongvolwassenen

Een mooie mix van wonen, werken, leren en coaching: Kamers met Kansen voor jongvolwassenen

Kent u een jongere die zou passen in dit project? Aanmelden kan bij het Leger de Heils Meld je nu aan

Jongeren

Kamers met Kansen Gorinchem is er voor iedereen tussen de 18 en 27 jaar die binnen één tot anderhalf jaar zelfstandig wil wonen en leven.

En die dat alleen niet helemaal voor elkaar krijgt. Voor jongeren die het fijn vinden een steuntje in de rug te krijgen dus. Die begeleid willen worden in wonen, leren, werken en ontmoeten.

Het is belangrijk dat een jongere heel gemotiveerd is om er het beste van te maken. Dat hij of zij zich houdt aan de huisregels. Én aan de afspraken die worden gemaakt over de begeleiding. Alleen dan is Kamers met Kansen Gorinchem een goede mogelijkheid.

We verwachten bovendien dat een jongere aan de volgende criteria voldoet, hij of zij…
– is 18 tot 27 jaar
– heeft geen veilige/stimulerende thuissituatie
– loopt vast in opleiding, of heeft moeite met het behouden van een baan
– wil actief meewerken aan zijn/haar eigen ontwikkeling en weet dat ook te verwoorden
– beschikt over een eigen inkomen
– heeft regiobinding met gebied Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
– heeft een geldige verblijfsstatus
– heeft een geldig huisadres/postadres
– is bereid inzicht te geven in zijn/haar financiele situatie
– kan vooraf een eerste huurbetaling doen
– is bereid om een agenda en een budgetplan bij te (leren) houden
– is bereid opdrachten en trainingen uit te (leren) voeren
– volgt een opleiding of heeft een baan voor tenminste 24 uur per week
– heeft respect voor de christelijke identiteit van het Leger des Heils

Een jongere komt niet in een aanmerking voor een kamer als hij of zij…
– een harddrugs- en/of een alcoholverslaving heeft
– een softdrugsverslaving heeft die invloed heeft op zijn/haar dagelijks functioneren, en wanneer hij/zij niet de motivatie heeft hieraan te werken
– een psychische of fysieke problematiek heeft die zelfstandig wonen in de weg staat
– problematische schulden heeft
– huisdieren heeft/houdt