Mobile Menu Mobile home icon

Een mooie mix van wonen, werken, leren en coaching: Kamers met Kansen voor jongvolwassenen

Een mooie mix van wonen, werken, leren en coaching: Kamers met Kansen voor jongvolwassenen

Kent u een jongere die zou passen in dit project? Aanmelden kan bij het Leger de Heils Meld je nu aan

Werkwijze

Het Leger des Heils Zuidwest Nederland neemt aanmeldingen van verwijzers/partners of van jongeren zelf in behandeling.

Op basis van de instroomcriteria wordt in een intake-gesprek bepaald of een jongere in aanmerking komt voor een plaats in het woonproject Kamers met Kansen Gorinchem.

In een tweede gesprek met de projectmedewerkers van het Leger des Heils maken we definitieve afspraken over de deelname.
Beide gesprekken hebben we in Gorinchem, op de locatie van Kamers met Kansen.

We stellen vervolgens een huurcontact én een coachingscontract op. Daarvoor geldt:
– het huurcontract regelt de rechten en plichten tussen de jongere als huurder en de verhuurder woningcorporatie Poort6
– het coachcontract regelt de coaching/begeleiding tussen de jongere en de begeleider
Beide contracten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Per week wordt de jongere twee uur begeleid door een coach van het Leger des Heils.

Inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld in de vorm van een maatjesproject, is mogelijk. Dit geldt als aanvulling op de bestaande begeleiding.

De locatie beschikt over een beheerder. Deze persoon heeft kantoor in het middengedeelte van het pand.